Dokumentácia pre realizáciu stavby DRS

Detailná projektová dokumentácia vrátane podrobných profesií, ktorú je možné vypracovať na vyžiadanie klienta alebo pri rodinných domoch umiestnených v atypickom prostredí, stiesnených podmienkach, svahu a pod.

Oproti projektu na stavebné povolenie je realizačný projekt podrobnejší, doplnený o riešenia jednotlivých konštrukcií, skladieb a pracovných úloh. Obsahuje aj klampiarske a zámočnícke práce, podrobný prehľad typov okien a dverí či zoznam položiek pre jednotlivé realizačné firmy. Pri stavbe štandardných rodinných domoch zvyčajne postačuje na realizáciu projekt pre stavebné povolenie.