Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP

Po odsúhlasení architektonickej štúdie vypracujeme komplexný projekt pre stavebné povolenie, ktorý zahŕňa okrem architektúry aj všetky ostatné profesie – statika, projekt elektroinštalácie, vykurovania, zdravotechniky, energetické hodnotenie stavby a ďalšie profesie.

Súčasťou projektu pre stavebné povolenie môžu byť aj ďalšie, ako projekt požiarnej ochrany, výkaz výmer a rozpočet, rekuperácia a pod. Na základe tohto projektu udeľuje stavebný úrad stavebné povolenie.

Počas celého procesu projektovania prebiehajú konzultácie a odsúhlasovanie riešení, aby sme projekt „ušili“ presne na mieru pre Vás. Riešime spolu napríklad technické záležitosti, ako je kúrenie, statické riešenia, typ krovu, ale aj stavebné materiály, ktoré preferujete.