O nás

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti statiky stavieb.

Sme spoločnosť autorizovaných inžinierov projektantov a statikov. Našou najväčšou prioritou je projektovanie mostov, statické prepočty mostných konštrukcií, návrh rekonštrukcie mostov, konzultačné a poradenské služby.

Zameriavame sa na všetky typy konštrukčných materiálov od betónových konštrukcií, po oceľové konštrukcie, prípadne ich kombinácie až po drevené konštrukcie.

Zabezpečujeme kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Od dokumentácie na územné rozhodnutie, cez dokumentáciu na stavebné povolenie, realizačnú dokumentáciu alebo ďalšie iné stupne.

Spoločnosť AMiCon-PRO s.r.o. je dynamická spoločnosť so skúsenými odborníkmi, ktorý sa špecializujú predo všetkým na projekciu inžinierskych a dopravných stavieb. Máme dlhoročné skúsenosti v navrhovaní diaľničných a cestných konštrukcií, navrhovanie nových mostov alebo prípadne rekonštrukcie a sanácie existujúcich mostov.

Našou víziou je napredovať každý deň a stať sa žiadanou spoločnosťou na trhu. Našou úlohou je poskytovať kvalitné služby na vysokej úrovni s profesionálne odvedenou prácou.